فـروشگاه اینتـرنتی

اخبار

الکترود PA-8018G مارک PHILARC فیلارک

الکترود PA-8018G مارک PHILARC فیلارک

 

Standards:  AWS/ASME                E8018G

                                                                                                     DIN                       None                    

                      JIS                        DL5019-6AP1                    

الکترود استیل ETI 1252026, PHILSTAIN 310 مارک PHILARC فیلارک

الکترود استیل ETI 1252026, PHILSTAIN 310 مارک PHILARC فیلارک

 

Standards:  AWS/ASME                E310-16

                      DIN                              ETI 1252026                    

                      JIS                                D310-16                    

الکترود سختکاری E10-UM-60-R, PHILHARD 6006 مارک Philarc فیلارک

شرکت تامین ابزار پردیس

الکترود سختکاری E10-UM-60-R, PHILHARD 6006 مارک Philarc فیلارک

 

Standards: AWS/ASME         EFeCr-A1

                     DIN                       E10-UM-60-R                   

                     JIS                         None                   

 

الکترود برنز ECuSu-C مارک Philarc فیلارک

شرکت تامین ابزار پردیس

الکترود برنز ECuSu-C مارک Philarc فیلارک

 

Standards: AWS/ASME         ECuSu-C

                     DIN                       S-Cu Sn7                    

                     JIS                         DCuSuB                    

 

الکترود PA-8018G مارک PHILARC فیلارک

شرکت تامین ابزار پردیس

الکترود PA-8018G مارک PHILARC فیلارک

 

Standards:  AWS/ASME                E8018G

                                                                                                      DIN                              None                    

                      JIS                                DL5019-6AP1                    

الکترود سختکاری PHILHARD 711, E10-UM-60-GRZ مارکPhilarc فیلارک

شرکت تامین ابزار پردیس

الکترود سختکاری PHILHARD 711, E10-UM-60-GRZ مارکPhilarc  فیلارک

 

Standards: AWS/ASME         EFeCr-AL1

                     DIN                       E10-UM-60-GRZ                    

                     JIS                         None                    

 

الکترود سختکاری PHILHARD KH-10CR, E6-UM-55-GP مارک Philarc فیلارک

شرکت تامین ابزار پردیس

الکترود سختکاری PHILHARD KH-10CR, E6-UM-55-GP مارک Philarc  فیلارک

 

Standards: AWS/ASME         None

                     DIN                       E6-UM-55-GP                    

                     JIS                          None                    

 

الکترود ضد سایش E4-Um-60-ST, PHILHARD HSS 690 مارک Philarc فیلارک

شرکت تامین ابزار پردیس

الکترود ضد سایش E4-Um-60-ST, PHILHARD HSS 690 مارک Philarc فیلارک

 

Standards: AWS/ASME         EFe-5B

                     DIN                       E4-Um-60-ST                    

                     JIS                        None                    

 

الکترود ضد سایش E1-UM-400, PHIL400LH مارک Philarc فیلارک

شرکت تامین ابزار پردیس

الکترود ضد سایش E1-UM-400, PHIL400LH مارک Philarc  فیلارک

 

Standards: AWS/ASME         None

                     DIN                       E1-UM-400                    

                     JIS                         DF2A-450-B                    

 

الکترود سختکاری DF2B-600-B, PHILHARD 610LH مارک Philarc فیلارک

شرکت تامین ابزار پردیس

الکترود سختکاری DF2B-600-B, PHILHARD 610LH مارک Philarc  فیلارک

 

Standards: AWS/ASME         None

                     DIN                       None                   

                     JIS                         DF2B-600-B                   

 

صفحه‌ها

پیشنهاد برای شما