فـروشگاه اینتـرنتی

روش های حمل و نقل

جهت ارسال و تحویل محصولات سفارش داده شده توسط مشتریان روش های زیر امکان پذیر می باشند.

 

مورد یک

در صورتیکه مقدار سفارش شما 150 کیلوگرم و کمتر باشد امکان حمل آن توسط موتورسیلکت وجود دارد. این روش ارسال زمانی قابل ارائه می باشد که محل تحویل سفارش در محدوده داخل تهران باشد (هزینه ارسال به عهده خریدار می باشد).


مورد دو

در صورتیکه مقدار خرید شما بالاتر از 150 کیلوگرم بوده و یا محدوده تحویل سفارش خارج از تهران باشد ارسال سفارش از طریق باربری انجام می گیرد. خریدار می تواند باربری مورد نظر خود را اعلام نماید تا ارسال از طریق همان باربری انجام گیرد(هزینه ارسال به عهده خریدار می باشد).

پیشنهاد برای شما