فـروشگاه اینتـرنتی

نکاتی در مورد الکترود های E6013 فیلارک PHILARC

الکترودهای 6013 فیلارک PHILARC:

الکترود E6013 : اين الكترود برای جوشکاری در تمام حالات با جریان متناوب یا جریان مستقیم اتصال مستقیم یا معکوس طراحی شده است . الکترودهای E6013 حداقل پاشیدگی را ایجاد کرده و کمترین بریدگی کناره را بوجود می‌آورند .

الکترود E6013 برای کارکردن با آمپر کمتر خیلی خوب هستند . هرچه آمپر کمتر باشد ورودی حرارت کمتر است و فلز مبنا پیچیدگی کمتری پیدا می کند. از اینرو الکترودهای E6013 برای جوشکاری فلزات نازک برازنده هستند.

در حقیقت الکترودهای E6013 در مواقعی که جوش فولاد کربنی با کیفیت بالا مورد نظر است و جوش با پرتونگاری بازرسی می گردد ، مورد استفاده قرار می گیرند .

الکترود E6013 دارای درپوش روتیلی است . پوشش این نوع الکترود نیز اگر قبل از مصرف در دمای 150-160oC به مدت یک ساعت خشک شود بهتر است ( اختیاری )

توجه داشته باشید که گاهی اوقات الکترودها در بسته هایی به صورت Vacuum-Pack ارائه می شود. دراین صورت دیگر نیازی به خشک کردن الکترودهای نیست و می توان آنها را بلافاصله پس از در آوردن از بسته مصرف کرد (در صورتی که 4 ساعت بیشتر از باز کردن بسته Vacuum-Pack نگذشته باشد. )

ویژگی الکترودهای 6013 کدامند؟

 

جواب: پوشش عمده در این الکترودها رُتیل (اکسید تیتانیوم) می باشد . در این حالت به جای ایجاد گاز محافظ ، یک سرباره محافظ تشکیل می شود . در E6013 به علت استفاده از ترکیبات پتاسیمی ، پایداری قوس بیشتر شده و در نتیجه در جوش های چند پاسی ، عیب به دام افتادن سرباره از بین می رود . این الکترود برای جوشکاری در تمام حالات با جریان متناوب یا جریان مستقیم اتصال مستقیم یا معکوس طراحی شده است . الکترودهای E6013حداقل پاشیدگی را ایجاد کرده و کمترین بریدگی کناره را بوجود می‌آورند .

الکترود E6013 برای کارکردن با آمپر کمتر خیلی خوب هستند . هرچه آمپر کمتر باشد ورودی حرارت کمتر است و فلز مبنا پیچیدگی کمتری پیدا می کند. از اینرو الکترودهای E6013 برای جوشکاری فلزات نازک برازنده هستند.

در حقیقت الکترودهای E6013 در مواقعی که جوش فولاد کربنی با کیفیت بالا مورد نظر است و جوش با پرتونگاری بازرسی می گردد ، مورد استفاده قرار می گیرند .

الکترود E6013 برای جوشکاری اتصالی فولادهای معمولی ساختمانی، مخزن سازی، کشتی سازی و لوله مناسب می‌باشد. پوشش این نوع الکترود نیز اگر قبل از مصرف در دمای oC 160-150 به مدت یک ساعت خشک شود بهتر است ( اختیاری )

پیشنهاد برای شما