فـروشگاه اینتـرنتی

سیم حلقه 308 فیلارک MIG ER308 FILARC

 

سیم حلقه جوشکاری 308 فیلارک:

ER308 FILARC MIG:

خواص و کاربرد: سیم جوش زنگ نزن اوستنیتی با مقدار کربن خیلی کم،

که برای جوشکاری میگ/مگ فولادهای مقاوم به خوردگی تثبیت شده یا تثبیت نشده از نوع CrNi مناسب می باشد.

جوش آن نسبت به خوردگی بین دانه ای تا 350 درجه سانتیگراد مقاوم بوده و در صورت قرار گرفتن در معرض

هوا یا گازهای احتراقی اکسید کننده تا 800 درجه سانتیگراد پوسته نمی زند.

 

پیشنهاد برای شما