فـروشگاه اینتـرنتی

الکترود PA-8018G مارک PHILARC فیلارک

شرکت تامین ابزار پردیس

الکترود PA-8018G مارک PHILARC فیلارک

 

Standards:  AWS/ASME                E8018G

                                                                                                      DIN                              None                    

                      JIS                                DL5019-6AP1                    

خواص:

PA-8018G الکترود پودر آهنی با هیدروژن کم است و کیفیت مناسبی برای جریانهای مستقیم در تمامی حالات جوشکاری از خود نشان می دهد. فلز جوشکاری شده مقاومت به ترک مناسبی دارد. همچنین برای جوشکاری سر به سر چند لایه ای در طولهای بلند مناسب است.

 

حالات جوشکاری:

تمامی حالات به جز سرازیر

 

موارد مصرف:

جوشکاری فولاد استحکام بالا کلاس kgf/mm2 55 برای کشتیها، پلها، ساختمانها، و دیگهای بخار

 

ملاحظات:

قبل از مصرف، الکترودها را در دمای C°350 – 300 به مدت یک ساعت خشک کنید.

از روش گام به عقب استفاده کنید و یا قوس را بر روی تکه کوچکی از فولاد بزنید تا از ایجاد عیب در شورع قوس جلوگیری شود.

طول قوس را تا جاییکه می توانید کوتاه نگه دارید.

 

 

پیشنهاد برای شما