فـروشگاه اینتـرنتی

الکترود NICKELARC190 مارک Philarc فیلارک

توضیحات کلی

حالات جوشکاری:

تخت، گوشه، سربالا، افقی، بالاسری

 موارد مصرف:

آبکاری و تجهیزات شیمیایی ترش، پلی وینیل کلراید، تجهیزات آب شیرین کن آب دریا، تجهیزات تصفیه فاضلاب

اتصال آلیاژ نیکل- مس مونل 400 و 404  به هم و به فولاد

اتصال آلیاژ نیکل - مس به مس، مس - نیکل، فولاد کربنی و فولاد کم آلیاژ

برای لایه نشانی بر روی فولاد و یا تعمیر روکش نیکلی فولادها

ملاحظات:

دمای پاس های میانی باید زیر 100 درجه سانتیگراد باشد و حدالامکان سریع سرد شود.

جریان جوشکاری حدالامکان پایین باشد.

الکترودها قبل از استفاده باید در دمای 200 - 150 درجه سانتیگراد به مدت 60 - 30 دقیقه خشک شوند.

پیشنهاد برای شما